Pilkkoset-stipendi

Tällä lomakkeella Suomen Vanhempainliiton jäsenyhdistykset voivat hakea Pilkkoset-stipendiä. Suomen Vanhempainliiton toimikunta käsittelee ja valitsee Pilkkoset-stipendiäänestykseen osallistuvat yhdistykset hakemusten perusteella.

Pilkkoset-stipendin säännöt

Stipendin hakuaika: 9.8.-11.10.2018  Hakuaika on päättynyt! 

Mikä Pilkkoset-stipendi?

Onko vanhempainyhdistyksellänne hyvä idea hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden parantamiseen päiväkodissa tai koulussa. Nyt voitte hakea Pilkkoset-stipendiä tämän idean toteuttamiseen. Idea voi koskea koko päiväkotia / koulua tai vaikkapa koulun yhtä luokka-astetta, mutta yksittäistä koululuokkaa koskevat toimet jätämme tästä hausta pois. Idea voidaan toteuttaa monin eri tavoin, jokainen teko yhteisöllisyyden, kouluhyvinvoinnin, kaverisuhteiden ja myönteisen kulttuurin kehittämiseksi on arvokas. Stipendi-hakuun ilmoitettava idea voi olla esimerkiksi yhteinen retki, taidetapahtuma, hyvinvointipäivä tai vierailijan tapaaminen.

Stipendin saajien valinnassa painotetaan kodin ja koulun/päiväkodin välisen yhteistyön edistämistä. Myönnetty stipendi tulee käyttää kokonaisuudessaan koulun/päiväkodin lapsien hyödyksi ja hakemuksessa ilmoitettuun kohteeseen seuraavien 12 kk:n aikana.

Mihin Pilkkoset-stipendiä ei voi hakea?

Pilkkoset-stipendiä ei voi hakea sellaisiin hankkeisiin, joiden kustantaminen kuuluu koululle tai kunnalle. Näitä ovat esimerkiksi kaikki oppimateriaalit.

Kuka stipendiä voi hakea?

Pilkkoset-stipendiä voivat hakea kuntakohtaisia vanhempainyhdistyksiä lukuun ottamatta kaikki Suomen Vanhempainliiton jäsenyhdistykset. Kukin vanhempainyhdistys voi hakea stipendiä vain yhteen kohteeseen.

Miten stipendiä haetaan?

Stipendiä haetaan tällä sivulla olevalla lomakkeella hakuajan ollessa käynnissä. Verkkolomakkeella kysytään hakijan tiedot ja mihin kohteeseen stipendiä haetaan. Hakemuksessa tärkeintä ovat hyvät perustelut: miksi hanke on tärkeä ja miten idea palvelee koko kouluyhteisöä sekä kodin ja koulun/päiväkodin välistä yhteistyötä. Kuvaukseen tulee liittää myös kustannusarvio sekä arvio toteutusaikataulusta.

Milloin stipendiä voi hakea?

Hakuaika vaihtelee ja siitä tiedotetaan erikseen Suomen Vanhempainliiton jäsenkirjeessä sekä Pilkkoset Oy:n verkkosivuilla. Kukin vanhempainyhdistys voi hakea stipendiä vain yhteen kohteeseen vuosittain. Jos vanhempainyhdistys ei saanut stipendiä ensimmäisessä haussa, niin yhdistys voi hakea stipendiä samaan kohteeseen uudelleen jätetyllä ja päivitetyllä hakemuksella.

Valintaperusteet ja äänestys

Yleisöäänestyksiin valittavista hankkeista päätöksen tekee Suomen Vanhempainliiton edustajista koottu arviointiraati.

Äänestys tapahtuu Pilkkosten Facebook-sivuilla. Eniten tykkäyksiä saanut idea voittaa stipendin. Samaa kohdetta voi äänestää vain kerran äänestyksen aikana.

Stipendin saajan velvollisuudet

Pilkkoset-stipendin saanut vanhempainyhdistys sitoutuu toteuttamaan hakemuksessa esitetyn idean ja kertomaan toteutuksesta Pilkkoset Oy:n blogissa ja Vanhempainliiton viestintäkanavissa.

Mikä on stipendin suuruus?

Stipendin suuruus on 500 €.

Miten stipendi maksetaan?

Stipendi maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 250€, maksetaan äänestyksen päätyttyä kahden viikon sisällä. Toinen erä, 250€, maksetaan, kun ryhmä on kertonut idean toteutumisesta Pilkkoset blogissa.

Milloin äänestyskohteet julkaistaan?

Suomen Vanhempainliitto valitsee kolme kohdetta ja ilmoittaa ne Pilkkosille. Pilkkoset julkaisee kohteet omilla Facebook-sivuilla 22.10. 2018. Yleisöäänestys toteutetaan 22.10.- 9.11.2018.

Milloin stipendien saajat julkaistaan?

Pilkkoset ilmoittaa heti yleisöäänestyksen päätyttyä stipendin voittajalle henkilökohtaisesti.

Järjestäjien oikeudet

Pilkkoset Oy:llä ja Suomen Vanhempainliitolla on oikeus julkaista lahjoituskohteen tarina ja kuvia kotisivuillaan, Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa sekä onnistumistarinoista kertoessaan. Mikäli äänestysprosessin aikana havaitaan väärinkäytöksiä, on järjestäjillä myös oikeus poistaa kaikki sääntöjen vastaisesti annetut äänet, sekä jatkossa kokonaan estää tätä tahoa äänestämästä.

Sääntöjen hyväksyminen

Stipendiä hakiessaan vanhempainyhdistys sitoutuu noudattamaan edellä olevia sääntöjä ja ohjeita.

Järjestäjät

Pilkkoset Oy ja Suomen Vanhempainliitto ry.