Tällä lomakkeella Suomen Vanhempainliiton jäsenyhdistykset voivat hakea Pilkkoset-stipendiä. Suomen Vanhempainliiton toimikunta käsittelee ja valitsee Pilkkoset-stipendiäänestykseen osallistuvat yhdistykset hakemusten perusteella.

Täytä tarvittavat tiedot alla oleviin kenttiin, niin olette mukana kilpailemassa Pilkkoset-stipendistä.

Hakijan tiedot*

Yhteyshenkilö*

Sähköposti*

Puhelinnumero


Stipendin käyttö

Tarkoitus*

Perustelut*

Aikataulu*

Olen lukenut ja hyväksyn säännöt.

PILKKOSET-STIPENDIN SÄÄNNÖT

Hakuaika 21.11.2016 – 15.1.2017. Hakuaika on päättynyt.

Mikä Pilkkoset-stipendi?
Pilkkoset-stipendi voidaan myöntää vanhempainyhdistykselle koko koulu- tai päiväkotiyhteisöä palvelevan hankkeen toteuttamiseen. Hankevalinnassa painotetaan kodin ja koulun/päiväkodin välisen yhteistyön edistämistä. Myönnetty stipendi tulee käyttää kokonaisuudessaan koulun/päiväkodin lapsien hyödyksi ja hakemuksessa ilmoitettuun kohteeseen seuraavien 12 kk:n aikana.

Mihin Pilkkoset-stipendiä ei voi hakea?
Pilkkoset-stipendiä ei voi hakea sellaisiin hankkeisiin, joiden kustantaminen kuuluu koululle tai kunnalle. Näitä ovat esimerkiksi kaikki oppimateriaalit.

Kuka stipendiä voi hakea?
Pilkkoset-stipendiä voivat hakea alueyhdistyksiä lukuun ottamatta kaikki Suomen Vanhempainliiton jäsenyhdistykset. Sama vanhempainyhdistys voi saada vain kerran kalenterivuoden aikana Pilkkoset-stipendin.

Miten stipendiä haetaan?
Stipendiä haetaan verkkolomakkeella osoitteessa www.pilkkoset.fi/fi/stipendi hakuajan ollessa käynnissä. Verkkolomakkeella kysytään hakijan tiedot ja mihin kohteeseen stipendiä haetaan. Hakemuksessa tärkeintä ovat hyvät perustelut: miksi hanke on tärkeä ja miten hanke palvelee koko kouluyhteisöä sekä kodin ja koulun/päiväkodin välistä yhteistyötä. Hankekuvaukseen tulee liittää myös hankkeen kustannusarvio sekä arvio toteutusaikataulusta.
Milloin stipendiä voi hakea?

Hakuaika vaihtelee ja siitä tiedotetaan erikseen Suomen Vanhempainliiton jäsenkirjeessä sekä Pilkkoset Oy:n verkkosivuilla. Kukin vanhempainyhdistys voi hakea stipendiä vain yhteen kohteeseen vuosittain. Jos vanhempainyhdistys ei saanut stipendiä ensimmäisessä haussa, niin yhdistys voi hakea stipendiä samaan kohteeseen uudelleen jätetyllä ja päivitetyllä hakemuksella.

Valintaperusteet ja äänestys
Yleisöäänestyksiin valittavista hankkeista päätöksen tekee Suomen Vanhempainliiton edustajista koottu arviointiraati.

Äänestys tapahtuu Pilkkosten Facebook-sivuilla. Eniten tykkäyksiä saanut hanke voittaa stipendin. Samaa hanketta voi äänestää vain kerran äänestyksen aikana.

Stipendin saajan velvollisuudet
Pilkkoset-stipendin saanut vanhempainyhdistys sitoutuu toteuttamaan hakemuksessa esitetyn hankkeen ja kertomaan hankkeesta Pilkkoset Oy:n blogissa ja Vanhempainliiton viestintäkanavissa.

Mikä on stipendin suuruus?
Stipendin suuruus on 500 €.

Miten stipendi maksetaan?
Stipendi maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 250€, maksetaan äänestyksen päätyttyä kahden viikon sisällä. Toinen erä, 250€, maksetaan, kun ryhmä on kertonut hankkeen toteutumisesta Pilkkoset blogissa.

Milloin äänestyskohteet julkaistaan?
Suomen Vanhempainliitto valitsee kaksi tai kolme parasta hanketta ja ilmoittaa ne Pilkkosille. Pilkkoset julkaisee hankeet omilla Facebook-sivuilla.

Milloin stipendien saajat julkaistaan?
Pilkkoset ilmoittaa heti yleisöäänestyksen päätyttyä stipendin voittajalle henkilökohtaisesti.

Järjestäjien oikeudet
Pilkkoset Oy:llä ja Suomen Vanhempainliitolla on oikeus julkaista lahjoituskohteen tarina ja kuvia kotisivuillaan, Facebookissa, Twitterissä sekä onnistumistarinoista kertoessaan. Mikäli äänestysprosessin aikana havaitaan väärinkäytöksiä, on järjestäjillä myös oikeus poistaa kaikki sääntöjen vastaisesti annetut äänet, sekä jatkossa kokonaan estää tätä tahoa äänestämästä.

Sääntöjen hyväksyminen
Stipendiä hakiessaan vanhempainyhdistys sitoutuu noudattamaan edellä olevia sääntöjä ja ohjeita.

Järjestäjät
Pilkkoset Oy ja Suomen Vanhempainliitto ry.