Pilkkoset Oy:n www-sivujen käyttöehdot

1. Yleistä

Näillä Internet-sivuilla on tietoa Pilkkoset Oy:stä (myöhemmin Pilkkoset) sekä sen tarjoamista tuotteista ja palveluista. Pilkkoset Internet-sivujen käyttö edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Sivujen käyttöön ei ole oikeutta, mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja kokonaisuudessaan. Internet-sivuilla tarjottaviin palveluihin ja Internet-sivujen sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, jolloin näihin palveluihin ja asiakirjoihin sovelletaan lisäksi tällaisia erityisiä ehtoja.
Pilkkoset varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä muuttaa Internet-sivujen käyttöehtoja ja Internet-sivujen ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä niillä toimitettavia palveluita ja tavaroita tai muita Internet-sivujen ominaisuuksia ja rajoittaa pääsyä Internet-sivuille.

2. Pikkoset tai kolmannet osapuolet omistavat Internet-sivujen sisällön

Pilkkoset Internet-sivuilla esitetty aineisto, mukaan lukien nimet, logot, tavaramerkit ja muut vastaavat tunnukset, on Pilkkoset Oy:n tai kolmannen osapuolen omaisuutta. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään.
Näiden Internet-sivujen sisällön tai sen osan julkaiseminen, luovuttaminen, kopioiminen, jäljentäminen, siirtäminen tai säilyttäminen ilman oikeuksien omistajan etukäteistä lupaa on kielletty, lukuun ottamatta niiden katselemista ja tarkastelemista tietokoneella (tai vastaavalla laitteella) sekä tiettyjen osien tulostamista henkilökohtaista tai yrityksen sisäistä käyttöä varten. Lehdistötiedotteita ja muita julkisiksi ilmoitettuja asiakirjoja saa lainata Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti. Asiakirjoja lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Internet-sivuilla olevia tavaramerkkejä ja muita vastaavanlaisia tunnuksia ei saa käyttää, luovuttaa, kopioida, jäljentää tai julkaista ilman Pilkkosten etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

3. Vastuunrajoitus

Pilkkoset Internet -sivut luovutetaan käytettäviksi sellaisina kuin ne ovat. Internet -sivut julkaistaan ilman takuuta saatavuuden, virheettömyyden, luotettavuuden, sisällön tai muunkaan ominaisuuden suhteen. Internet-sivujen soveltuvuutta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen ei taata, eikä Internet-sivuja myöskään taata omistusoikeuden tai kolmannen osapuolen oikeuksien rikkomattomuuden suhteen.

4. Käyttäjän lähettämä aineisto

Lähettämällä materiaalia Pilkkoset Internet -sivujen välityksellä tai jollekin Pilkkoset palvelimista sähköpostitse käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa, että käyttäjän lähettämä materiaali ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta. Ennen lähettämistä käyttäjä on ryhtynyt kohtuullisiin toimenpiteisiin varmistuakseen siitä, että lähetettävä materiaali ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista sekä käyttäjällä on oikeus luovuttaa materiaali Pilkkosille. Pilkkoset voi käyttää materiaalia rajoituksetta, maksutta ja ilman vastuita ja käyttäjä ei esitä lähettämäänsä materiaaliin perustuvia vaateita Pilkkosia kohtaan ja sitoutuu maksamaan Pilkkosille kulut, jotka sille mahdollisesti syntyvät kolmannen osapuolen esittämien vaatimusten johdosta.

5. Linkit kolmansien osapuolten internet-sivuille ja kolmansien osapuolten julkaisemat aineistot

Pilkkoset ei ole vastuussa palveluista tai sisällöstä, joihin on linkkiyhteys Pilkkoset Internet-sivuilta tai jotka on julkaistu muun kuin Pilkkosten toimesta.

6. Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.