Varainhankinta ja urheiluseurojen verotus

Verottaja julkaisi 3.7.2014 ohjeen yleishyödyllisille yhteisöille. Ohje helpottaa nyt monen urheiluseuran ja -joukkueen varainhankintaan liittyvää päätöksentekoa merkittävästi.
Jaa

Urheiluseurat ja -joukkueet ovat olleet syystäkin varovaisia ottamaan Pilkkosten tuotteita myyntiin. Taustalla on ollut pelko, että verottaja tulkitsee myyntitoiminnan elinkeinotoiminnaksi. Monille urheiluseuroille se olisi saattanut tarkoittaa toiminnan loppua – tai ainakin merkittäviä taloudellisia ja toiminnallisia vaikeuksia. Verottaja on nyt selkeyttänyt asiaa uusilla ohjeistuksilla.

Verottaja julkaisi 3.7.2014 ohjeen yleishyödyllisille yhteisöille (päivitetty 6/2016). Ohje helpottaa nyt monen urheiluseuran ja -joukkueen varainhankintaan liittyvää päätöksentekoa merkittävästi.

Ostajan täytyy tietää tukitoiminnasta

”Yleishyödyllisen yhteisön harjoittama pienimuotoinen ja palkattomalla työvoimalla toteutettu hyödykemyynti voi olla sen verovapaata varainhankintaa.” Käytännössä se tarkoittaa sitä, että ostajan täytyy hyödykettä hankkiessaan tietää, että osa myyntituotosta ohjautuu tukitoimintaan. Hyödykkeitä tulee siis myydä talkooperiaatteella, eli esimerkiksi seuran palkattu työntekijä ei verottajan ohjeen mukaan voi osallistua myyntitoimintaan. Myyjinä voivat toimia vapaaehtoisesti seuran toiminnassa mukana olevat henkilöt.

Myynnin täytyy olla satunnaista

Hyödykkeitä ei voi myydä pysyvästä myyntipaikasta. Pysyviksi myyntipaikoiksi katsotaan internet-kauppa tai kauppaliike. Toiminnan täytyy olla satunnaista, ei suunnitelmallista. Verottajan ohjeen mukaan myyntitoimintaa ei siis kannata kirjata esimerkiksi osaksi seuran toimintasuunnitelmaa.

Tärkeää muistaa markkinoinnista

Verottajan ohje ottaa kantaa myös markkinointiin. ”Myynti toteutetaan talkootyönä joukkueen jäsenten toimesta ja se kohdistuu lähes yksinomaan joukkueen jäseniin, heidän perheenjäseniinsä sekä tuttaviin ja naapureihin. Tuotteita ei muutoin markkinoida tai mainosteta.” Verottajan ohjeen mukaan ei siis kannata mainostaa tai markkinoida myytäviä tuotteita esimerkiksi seuran verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa.

Lue lisää ja käynnistä kampanjasi turvallisin mielin

Ennen kuin käynnistät seuraavan varainhankintakampanjan, kannattaa lukea verotusohjeesta ainakin kohta 2.5.3 ja esimerkki 27. Ohjeen löydät tästä linkistä.

Turvallista ja tuottavaa varainhankintasyksyä teille kaikille!