Uusi opetussuunnitelma 2016

Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan syksyllä 2016. Siinä painotetaan muun muassa entistä enemmän koulun ulkopuolella tapahtuvaa oppimista.
Jaa

Vuodesta 2016 lähtien porrastetusti voimaantuleva perusopetuksen opetussuunnitelma ohjaa kouluja hyödyntämään erilaisia oppimisympäristöjä aikaisempaa monipuolisemmin sekä siirtämään opetusta enemmän koulun ulkopuolelle. Uuden opetussuunnitelman keskeisenä tavoitteena onkin rohkaista kouluja ottamaan käyttöön uudenlaisia opiskelutapoja sekä kokeilemaan yhteistyötä myös koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Opetusta koulun ulkopuolella

Uudesta perusopetussuunnitelmasta käy ilmi pyrkimys laaja-alaiseen oppimiseen eri oppiaineita hyödyntämällä erilaisissa oppimisympäristöissä. Käytännössä tämä tarkoittaa painopisteen suuntaamista entistä enemmän koulun ulkopuolella tapahtuvaan oppimiseen.

Alle päivän kestäviin opetushetkiin sopivia maksuttomia paikkoja löytyy helposti koulun läheisyydestä, kuten muun muassa puistoista ja metsistä. Lisäksi kannattaa tiedustella omalta kunnalta mahdollisuutta käyttää maksutta julkista liikennettä, jos aivan koulun välittömästä läheisyydestä ei löydy sopivaa kohdetta.

pojat_ja_hevoset_76_535x535_0100Jos tarkoituksena on järjestää useamman päivän opetuskokonaisuus, kuten esimerkiksi luokkaretki tai leirikoulu, monet tahot tarjoavat valmiita kouluille suunniteltuja opetuskokonaisuuksia, jotka noudattavat opetussuunnitelman linjauksia. Hyvä apupaketti leirikoulua suunnitteleville löytyy esimerkiksi Suomen leirikouluyhdistyksen sivuilta.

Opetusalan ammattijärjestön vinkit koulun ulkopuolella tapahtuvaan opetukseen

Myös OAJ on koonnut ohjeistuksen, jonka avulla opettajan on helpompi suunnitella koulun ulkopuolelle suuntautuvaa opetusta. Peruslähtökohta on, että opetuksen järjestäjän tehtävänä on laatia ohjeet sekä toimintamalli koulun ulkopuolisen opetuksen toteuttamisesta sekä perehdyttää koulun henkilöstö niihin. Ohjeistuksessa on hyvä ottaa huomioon ainakin nämä asiat:

  1. Vakuutuksen tulee kattaa koulualueen ulkopuolella toteutettavan opetuksen.
  2. Oppilas saa opetussuunnitelman mukaista opetusta, ohjausta ja tarvitsemaansa tukea myös koulun ulkopuolella järjestettävässä opetuksessa.
  3. Kaikilla on tiedossa, että koulun järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulun ulkopuolella toteutettavan opetuksen aikana.
  4. Opetuksen järjestämispaikka on turvallinen.
  5. Osallistujien allergiat ja muut rajoitteet ovat tiedossa ja niistä on ilmoitettu tarpeen mukaan yhteistyötahoille.
  6. Matkapuhelin sekä oppilaiden ja huoltajien puhelinnumerot ja muut tarvittavat yhteystiedot ovat mukana.
  7. Ensiaputarvikkeet ovat mukana.
  8. Kaikilla osallistujilla on säänmukaiset vaatteet ja varusteet.
  9. Opettaja ja rehtori päättävät, tarvitaanko mukaan useampi opettaja, koulunkäyntiavustaja tai muita aikuisia.

Tarkemmat ohjeet löytyvät OAJ:n sivuilta.

Aidot oppimisympäristöt tukevat oppimista

telttoja_d4_535x535_0100Koulun ulkopuolella tapahtuva oppiminen auttaa perinteistä luokkaympäristöä paremmin ruokkimaan oppilaiden uteliaisuutta sekä edistää oppimisen iloa ja uusia kokemuksia. Ennen kaikkea lapset saavat kokemuksia eri ympäristöissä toimimisesta ja oppivat arkielämässä tarvittavia hyödyllisiä vuorovaikutustaitoja. Rajat eri oppiaineiden välillä hämärtyvät ja oppilaat pystyvät soveltamaan oppimaansa käytäntöön täysin uudella tavalla.

Kaiken kaikkiaan hyvin suunniteltu ja järjestetty oppitunti koululuokan ulkopuolella tekee oppimisesta monipuolisempaa ja hauskempaa niin oppilaille kuin opettajillekin. Miten sinun luokkasi voisi hyödyntää lähiympäristöä opiskelussa aikaisempaa paremmin?