Pilkkoset -stipendi tammikuu 2017

Pilkkoset myöntää 500 euron stipendin Suomen Vanhempainliiton jäsenyhdistykselle koko koulu- tai päiväkotiyhteisöä palvelevan hankkeen toteuttamiseen. Hankevalinnassa painotetaan kodin ja koulun/päiväkodin välisen yhteistyön edistämistä.
Jaa

Keinutien ala-asteen vanhempainyhdistys, Helsinki

Meidän koulupäivä – monikulttuuriset tupaantuliaiset

Keinutien ala-asteen lähes 500 oppilaan koulun kaksi vuotta kestäneet korjaustyöt valmistuvat kesällä 2017. Haluamme järjestää kodin ja koulun yhteistyötä vahvistavat, hengeltään monikulttuuriset tupaantuliaiset syyskuun lopulla. Koulun oppilaista 40 prosentin äidinkieli on jokin muu kuin suomi. Tavoitteena on esitellä eri kulttuureja musiikin, tanssin ja maistiaisten avulla.

Päätavoitteena on lujittaa kodin ja koulun yhteistyötä sekä tarjota vanhemmille mahdollisuus tutustua järjestelyjen aikana ja itse tapahtumassa toisiinsa. Vanhemmat ja huoltajat sekä muut oppilaiden lähipiiriin kuuluvat tupaantuliaisten aikana tutustumaan sekä uudistettuihin koulutiloihin että koulun oppilaiden kulttuuritaustoihin. Stipendi on tarkoitus käyttää kokonaisuudessaan esiintyjien palkkioihin.Keinutien ala-asteen lähes 500 oppilaan koulun kaksi vuotta kestäneet korjaustyöt valmistuvat kesällä 2017. Haluamme järjestää kodin ja koulun yhteistyötä vahvistavat, hengeltään monikulttuuriset tupaantuliaiset syyskuun lopulla. Koulun oppilaista 40 prosentin äidinkieli on jokin muu kuin suomi. Tavoitteena on esitellä eri kulttuureja musiikin, tanssin ja maistiaisten avulla.

Tapahtuma toteutetaan lauantaina osana lukuvuotta. Keinutien ala-asteella on ollut pitkä syystapahtumaperinne, joka kuitenkin on katkennut korjaustöiden vuoksi. Päätavoitteena on lujittaa kodin ja koulun yhteistyötä sekä tarjota vanhemmille mahdollisuus tutustua järjestelyjen aikana ja itse tapahtumassa toisiinsa.

Vanhemmat ja huoltajat sekä muut oppilaiden lähipiiriin kuuluvat pääsevät tupaantuliaisten aikana tutustumaan sekä uudistettuihin koulutiloihin että koulun oppilaiden kulttuuritaustoihin. Stipendi on tarkoitus käyttää kokonaisuudessaan esiintyjien palkkioihin.

Monikulttuuriset tupaantuliaiset järjestetään syyskuun lopussa. Niiden suunnittelu aloitetaan huhtikuussa ja käytännön toteutukseen ryhdytään elokuussa.

Hyhkyn koulun vanhempainyhdistys ry, Tampere

Välintuntivälineiden päivitys sekä piha-aktiviteettien lisääminen koulun pihaan

Vanhempainyhdistyksemme on erittäin aktiivinen sekä koulu- että kylätasolla. Hyhkyn kyläläiset ovat kiitollisia asiakkaita ja lähtevät mielellään tapahtumiin mukaan.
Yhdistyksenä olemme mukana tapahtumissa läpi lukuvuoden. Muistutamme koulumatkojen turvallisuudesta heti elokuussa ja osallistumme eka- ja nelosluokkalaisten kummitoimintaan. Loppuvuodesta järjestämme Halloween –juhlan ja joulumyyjäiset. Kevätpuolella järjestämme muun muassa ulkoilutapahtuman, joka on muodostunut myös kylätapahtumaksi.

Tapahtumien ohessa olemme aktiivisesti tukemassa koulun arkea ja teemme lukuvuosien aikana erilaisia hankintoja, joiden avulla lapset aktivoituvat sekä välitunneilla että koulutunneilla.
Viimeisimmät hankinnat ovat jalkapallot ja jalkapallomaalit koulun pihaan sekä tammikuussa käyttöön tulevat jumppamatot koulun saliin. Olemme suunnittelemassa kerhoja vanhempainyhdistyksen kustantamana pihatelinettä tai –kiikkua koulun pihaan. Sponsoroimme lisäksi 600-800 eurolla koulun oppilaiden stipendit ja pyrimme vaikuttamaan, että mahdollisimman laajoilla kriteereillä lapset saisivat kannustusta koulumenestykseensä.Vanhempainyhdistyksemme on erittäin aktiivinen sekä koulu- että kylätasolla. Hallituksessa on tällä hetkellä 22 vapaaehtoistekijää ja heillä 10 varajäsentä.
Järjestämme vuosittain suuria tapahtumia ja ne vaativat paljon vapaaehtoisten panostusta. Samalla olemme antaneet vahvaa signaalia perheille-sekä lapsille että aikuisille- aikuisten yhteistyön merkityksestä sekä koulun että kylän lapsille.

Olemme antaneet kasvot toisista välittämisestä ja että meitä voi lähestyä, jos on jotain. Esimerkiksi olemme auttaneet lapsia ratkaisemaan koulumatkoilla tapahtuneita asioita, esim ristiriitoja ja turvallisempaa tienylitystä jne.

Yhdistyksenä aloitamme lukuvuoden elokuussa laittamalla älä aja päälle- kylttejä koulumatkojen varrelle muistuttamaan autoilijoita koululaisista.
Syyskuussa järjestämme eka- ja nelosluokkalaisille oppilaille ja heidän vanhemmilleen kummi-illan, jossa 4lk-kummit saavat ohjatusti leikkiä kummilastensa 1lk kanssa. Samanaikaisesti vanhemmat saavat osallistua vanhempien kahvihetkeen ja tutustua toisiinsa ja vy:n toimintaan.

Lokakuussa järjestämme vuosittain ison Halloween-juhlan, joka on laajentunut isoksi kylätapahtumaksi. Koulun salissa kyläyhdistys on kustantanut Orffit-bändin ja sali on täynnä juhlijoita (250-300 vierasta). Vy järjestää lastenohjelmaa ja puffetin. Tuotoilla teemme hankintoja oppilaiden hyväksi.

Joulukuussa on seuraava perinteikäs kylätapahtuma, JOULUMYYJÄISET. Oppilaat valmistavat omia tuotteita myyntiin luokittain opettajien kanssa sekä yhdessä vanhempien kanssa. Koulu on täynnä asiakkaita ja vy organisoi tapahtuman, puffetin, makkarapaiston sekä viimeisinä vuosina poniratsastuksen perheille.

Tänä vuonna ( 2016) hankimme lapsille heijastimet turvaamaan ja muistuttamaan koulumatkan turvallisuudesta. Uudenvuoden juhlintaan hankimme kaikille oppilaille omat suojalasit muistuttamaan turvallisesta juhlinnasta.

Kevätpuolella järjestämme ulkoilutapahtuman, joka on muodostunut myös kylätapahtumaksi. Hyhkyn kyläläiset ovat kiitollisia asiakkaita ja lähtevät mielellään tapahtumiin mukaan.

Ystävänpäivänä vierailemme luokissa ja juttelemme lasten kanssa ystävyydestä ja toisen huomioon ottamisesta. Jaamme lapsille sydän-tikkarit ja kertakäyttölautaset, joihin he voivat kirjoittaa toisilleen positiivisia asioita toisesta. He tekevät itse langasta kaulanauhat ja ripustavat ystävä-lautaset kaulaan.

Kevättalvella lapset lähtevät päivän lasketteluretkelle, johon vy sponsoroi bussit ja hiihto- ja lasketteluopetuksen. Lisäksi pienemmät lähtevät haluamalleen teatteriretkelle.

Tuemme 4-luokkalaisten luokkaretkirahastoa kiitoksena aktiivisesta kummitoiminnasta ja ekaluokkalaisten tukemisesta koulumaailmaan vuoden aikana.

Keväällä järjestämme lapsille vappupallomyynnin ja toukokuussa pihakirppiksen koulun pihaan. Lapset pääsevät myymään omia tuotteitaan ja oppivat samalla kierrätyksen merkityksen.

Sponsoroimme 600-800 eurolla koulun oppilaiden stipendit ja pyrimme vaikuttamaan, että mahdollisimman laajoilla kriteereillä lapset saisivat kannustusta koulumenestykseensä.

Tapahtumien ohessa olemme aktiivisesti tukemassa koulun arkea ja teemme lukuvuosine aikana erilaisia hankintoja, joiden avulla lapset aktivoituvat sekä välitunneilla että koulutunneilla.

Viimeisimmät hankinnat ovat jalkapallot ja jalkapallomaalit koulun pihaan sekä tammikuussa käyttöön tulevat jumppamatot koulun saliin. Olemme suunnittelemassa kerhoja vy:n kustantamana: kerhotoiminta, kevät 2017
workShop ilta vanhemmille kevät 2017, isommat hankinnat pihaan oppilaskunnan toiveiden mukaan huhti-toukokuussa 2017 mm.
pihateline- tai kiikku 4000 euroa.

Lintulaakson vanhemmat ry, Espoo

Teema vanhempainillan järjestämiseen

Hankesuunnitelmamme on toiminnallinen koulun ja kodin yhteinen vanhempaintapahtuma, jossa käsitellään kiusaamista sosiaalisessa mediassa, sen tunnistamista, ratkaisukeinoja sekä ennaltaehkäisemistä. Hankkeen aihe hioutui yhteistyössä koulun kanssa. Rehtorimme ja opettajat pitivät sosiaalisen median kautta tapahtuvaa kiusaamista tärkeänä ja ajankohtaisena aiheena, jonka ehkäisy ja pelisäännöt edellyttävät tiivistä yhteistyötä vanhempien kanssa.

Tavoitteemme on käsitellä aihetta maaliskuussa 2017 järjestämässämme vanhempaintapahtumassa koululla. Hanke muodostuu kolmesta osuudesta: alkukartoituksesta, vanhempaintapahtumasta sekä koosteesta ennaltaehkäisevine toimineen ja pelisääntöineen. Alkukartoituksessa kerätään alkukevään aikana lasten kokemuksia, kysymyksiä ja pohdintoja asiasta sekä vanhemmilta aiheita, joista he haluaisivat tietää enemmän ja keskustella vanhempaintapahtumassa. Vanhempaintapahtuman työpajaosuudessa vanhemmat ja opettajat kiertävät eri pisteissä sekä tutustuvat sosiaalisen median sovelluksiin ja keskustelevat näissä tapahtuvasta kiusaamisesta ja niiden erityisongelmista. Työpajaosuuden jälkeen on yhteinen keskusteluosuus, joka alkaa asiantuntijoiden paneelikeskustelulla.
Teemme koosteen keskeisistä asioista, toimintatavoista ja toimista, joilla kiusaamista voidaan tunnistaa ja ratkaista yhteistyössä koulun ja kodin kesken sekä ennen kaikkea ennaltaehkäistä. Kooste ja askeleet kiusaamisen ehkäisyyn ja vähentämiseen jaetaan kaikkiin koteihin.
Stipendi käytetään paneelikeskustelijoiden palkkioihin ja tapahtuman tarjoiluihin sekä muihin tapahtuman kuluihin.Hankesuunnitelmamme on toiminnallinen koulun ja kodin yhteinen vanhempaintapahtuma, jossa käsitellään kiusaamista sosiaalisessa mediassa, sen tunnistamista, ratkaisukeinoja sekä ennaltaehkäisemistä. Hankkeen aihe hioutui yhteistyössä koulun kanssa, sillä rehtorimme ja opettajat pitivät sosiaalisen median kautta tapahtuvaa kiusaamista tärkeänä ja ajankohtaisena aiheena, jonka ehkäisy ja pelisäännöt edellyttävät tiivistä yhteistyötä vanhempien kanssa.

Sosiaalisen median kautta välittyvä kiusaaminen jää helposti harmaalle alueelle, joka ei ole koulun vastuulla, mutta joka voi jäädä vanhemmilta helposti huomaamatta. Kännykät ovat koululaisten yksityisaluetta, mutta toisaalta niitä voidaan kouluaikana tai etenkin heti sen jälkeen käyttää kiusaamiseen. Vanhemmat eivät puolestaan välttämättä tiedä, mitä kaikkea älypuhelimella lapset tekevät.

Sosiaalinen media eli tuttavallisesti some on tullut vauhdilla osaksi myös ala-asteikäisten lasten arkea. Monet vanhemmat ja opettajat eivät edes pysy vauhdissa mukana ja ymmärrä kaikkia sovelluksia tai mitä some-mailmassa tapahtuu. Kuitenkin yhä useammalla koululaisella on älypuhelin ja sitä kautta linkki somen sovelluksiin. Valitettavasti myös kiusaaminen on tullut osaksi tätä some-arkea. Se voi alkaa jopa harmittoman kuuloisesta WhatApp ryhmän perustamisesta, johon ei oteta kaikkia mukaan, laajeten vielä ikävämpiin salaa kuvaamisiin ja luvatta toisesta kuvien levittämiseen. Lapsille voi myös olla epäselvää missä menee rajat, mitä voi tehdä ja mikä ei ole hyvä juttu. Tekniikka antaa mahdollisuuden monenlaiseen toimintaan ja harmaata aluetta on paljon. Mutta tekniikan olemassa olo ei oikeuta mihinkään, ohjeistus ja säännöt on meidän vanhempien luotava yhteistyössä ja kerrottava lapsillemme.

Nyt on Suomessa päätetty, että oppilailla on oikeus pitää puhelimet päällä koko koulupäivän. Kuitenkaan koulun henkilökunnalla ei ole oikeutta pyytää oppilasta näyttämään mitä hän puhelimensa kanssa tekee. Koulupäivien aikana eivät aikuiset kuitenkaan voi olla huomaamatta, että jotain ikävää on meneillä. Juuri tämän vuoksi on tärkeää, että vanhemmat, joilla on oikeus ja velvollisuus olla tietoisia siitä, mitä oma lapsi tekee puhelimellaan ja netissä, ymmärtävät asian. Kyse on kuitenkin ongelmasta, joka edellyttää avointa ja tavoitteellista yhteistyötä koulun ja kodin välillä, jotta kiusaamista voidaan ehkäistä ja vähentää. Koulumme rehtori tukee vahvasti hankettamme ja opettajat ovat tervetulleita tapahtumaan keskustelemaan ja ratkomaan asiaa ja luomaan pelisääntöjä yhteistyössä vanhempien kanssa.

Tavoitteemme on käsitellä aihetta maaliskuussa 2017 järjestämässämme vanhempaintapahtumassa koululla. Hanke muodostuu kolmesta osuudesta: alkukartoituksesta, vanhempaintapahtumasta sekä koosteesta ennaltaehkäisevine toimineen ja pelisääntöineen.

1. Ensin keräämme alkukevään aikana lasten kokemuksia, kysymyksiä ja pohdintoja sosiaalisessa mediassa ja muutenkin tapahtuvasta kiusaamisesta. Pyydämme myös vanhemmilta kysymyksiä ja aiheita, joista he haluaisivat tietää enemmän ja keskustella vanhempaintapahtumassa. Työstämme näistä ja muusta materiaalista koosteita eri tavoin ja eri medioissa tapahtuvasta kiusaamisesta. Muokkaamme materiaalia siten, ettei ketään voida tunnistaa sen perusteella.

2. Vanhempaintapahtuma koostuu kahdesta osasta. Ensin työpajaosuudessa vanhemmat ja opettajat kiertävät eri pisteissä sekä tutustuvat aiheisiin ja keskustelevat eri medioissa tapahtuvasta kiusaamisesta ja niiden erityisongelmista. Näissä työpajapisteissä vanhemmat saavat tutustua eri sovelluksiin, kuten WhatApp, Instagram, YouTube ja Snapchat. Samassa yhteydessä kerromme heille oikeita esimerkkejä kiusaamisesta näissä sovelluksissa. Vanhemmat saavat pohtia kuinka he ratkaisisivat ongelman, miten tunnistaisivat ja puuttuisivat kiusaamiseen sekä miten kiusaamista voitaisiin yhteisillä pelisäännöillä ehkäistä. Samalla voi vielä jättää kysymyksiä paneelikeskustelua ja yhteistä keskustelua varten.

Työpajaosuuden jälkeen on yhteinen keskusteluosuus, joka alkaa asiantuntijoiden paneelikeskustelulla. Toiveemme on saada paneelikeskusteluun esimerkiksi lasten psykologi, kiusatun ja/tai kiusaamista tehneen lapsen vanhempi, some-asiantuntija ja koulumme rehtorin.

3. Teemme koosteen keskeisistä asioista, toimintatavoista ja toimista, joilla kiusaamista voidaan tunnistaa ja ratkaista yhteistyössä koulun ja kodin kesken sekä ennen kaikkea ennaltaehkäistä. Kooste ja askeleet kiusaamisen ehkäisyyn ja vähentämiseen jaetaan kaikkiin koteihin.

Vanhempaintilaisuus järjestettäisiin maalis-huhtikuussa 2017.
Kooste ja pelisäännöt some-kiusaamisen tunnistamiseksi, ratkaisemiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi tehdään mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen.

PILKKOSET -STIPENDI

Pilkkoset myöntää 500 euron stipendin Suomen Vanhempainliiton jäsenyhdistykselle koko koulu- tai päiväkotiyhteisöä palvelevan hankkeen toteuttamiseen. Hankevalinnassa painotetaan kodin ja koulun/päiväkodin välisen yhteistyön edistämistä. Myönnetty stipendi tulee käyttää kokonaisuudessaan koulun/päiväkodin lapsien hyödyksi ja hakemuksessa ilmoitettuun kohteeseen seuraavien 12 kk:n aikana

Pilkkoset -stipendin hakuaika oli 21.11.2016-15.1.2017. Suomen Vanhempainliitto on valinnut stipendi-äänestykseen kolme hanketta saamiensa hakemusten perusteella. Äänestys tapahtui tykkäämällä hankkeesta Pilkkosten Facebook-sivuilla. Eniten tykkäyksiä saanut hanke voitti stipendin. Samaa hanketta voi äänestää vain kerran äänestyksen aikana.

Stipendiäänestys päättyi 31.1.2017 ja stipendin voitti Hyhkyn koulun vanhempainyhdistys ry, Tampere.