Leirikouluperinnettä päiväkumpulaisittain

Päiväkummun koulu on leirikoulutoiminnan uranuurtajia. Koulun sekä aktiivisen vanhempainyhdistyksen yhteistyön tuloksena on syntynyt jo yli neljä vuosikymmentä kestänyt leirikouluperinne.
Jaa

On vuosi 1972 ja Päiväkummun koulun oppilaat pääsevät silloisen kouluhallituksen erikoisluvalla kaksi päivää kestävän leirikoulun viettoon Kittilän Jeesiöjärvelle. Mukana on vain yksi vastuuopettaja, jonka yöunet jäävät lyhyiksi suuren työmäärän vuoksi: lapsia on valvottava ja käytännön järjestelyjä riittää pitkälle yöhön. Leirikoulu on kuitenkin menestys, ja takaisin kouluarkeen palaavat lapset ovat saaneet monta käytännön oppituntia luonnosta sekä yhdessä olemisesta koululuokan ulkopuolella.

päiväkumpu

 

Vanhempainyhdistyksen vastuulla

Reilut 40 vuotta myöhemmin leirikoulutoiminta kuuluu edelleen tärkeänä osana Päiväkummun koulun toimintaan, vaikkakin päävastuu on siirtynyt koululta vanhempainyhdistykselle sekä vanhempien muodostamalle leirikoulutoimikunnalle.

Leirikoulua varten tehtävä varainhankinta on keskitetty neljännelle luokalle, ja rinnakkaisluokat keräävät rahaa luokkien yhteiselle tilille. Kaiken kaikkiaan rahoituksen tarve on noin 23 000 euroa. Vuoden aikana toteutetaankin monta erilaista varainkeruutempausta tuottotavoitteen saavuttamiseksi.

Leirikoulun varainhankintaan osallistuminen on täysin vapaaehtoista, ja vanhemmat ovat siinä mukana kukin mahdollisuuksiensa mukaan. Jokaiselle löytyy myös sopiva tapa osallistua, koska varainkeruuta toteutetaan usealla eri tavalla. Osa vanhemmista suosii tuotemyyntiä, kun taas toisille on mukavampaa osallistua esimerkiksi leipomalla.

päiväkumpu

Suurin osa vanhemmista on kuitenkin sitä mieltä, että yhdelle vuodelle keskitetty ja hyvin organisoitu varainhankinta kuormittaa heitä loppujen lopuksi vähemmän kuin useammalle vuodelle hajautetut varainkeruutempaukset. Vuoden tiiviin yhteistyön aikana vanhemmat myös tutustuvat toisiinsa hyvin, mikä puolestaan vaikuttaa positiivisesti koko asuinalueen yhteishenkeen.