Leirikoulun järjestäminen – Osa 4

Blogisarjamme viimeiseen osaan olemme keränneet yleisiä ja käytännönläheisiä vinkkejä, joiden avulla moni ensimmäistä kertaa leirikoulua organisoiva vanhempi tai opettaja helpottaa työtään.
Jaa

Blogisarjamme kolmessa aikaisemmassa osassa on käsitelty erilaisia leirikoulun järjestämiseen liittyviä aiheita. Tähän viimeiseen osaan olemme keränneet vielä erilaisia yleisen tason käytännön vinkkejä, jotka voivat helpottaa monen ensimmäistä kertaa leirikoulua organisoivan vanhemman tai opettajan työtä.

Tiedotus ja yhteydenpito

Monet leirikoulua järjestävät vanhemmat kokevat haasteelliseksi tarpeeksi tehokkaan tiedonkulun järjestämisen vanhempien sekä opettajien välillä. Jos opettaja on aktiivisesti mukana leirikoulun organisoinnissa, hän voi lähettää Wilman kautta viestejä vanhemmille, mutta vanhempien keskinäiseen yhteydenpitoon Wilma ei sovellu.

Facebookin kaltaiset yhteisöpalvelut tarjoavat mahdollisuuden omien ryhmien perustamiseen sekä viestittelyyn, mutta silloin kaikilla vanhemmilla täytyy olla tunnukset kyseiseen palveluun.

Sähköposti onkin todennäköisesti suosituin keino yhteydenpitoon ja heti aluksi kaikilta vanhemmilta olisikin hyvä kerätä ainakin sähköpostiosoite sekä puhelinnumero, jotta heihin on mahdollista saada yhteys.

Yhtä ja ainoaa kaikille sopivaa yhteydenpitotapaa tuskin on olemassa, mutta tärkeää on kuitenkin sopia, mikä on ensisijainen tiedotuskanava sekä kuka vastaa tiedottamisesta. Näin voidaan varmistaa, että kaikki vanhemmat pystytään pitämään ajan tasalla tärkeistä asioista, ja että valmistelut sujuvat mahdollisimman sutjakkaasti.

Kuka tekee mitä?

Blogisarjan ensimmäisessä osassa suosittelimme leirikoulutoimikunnan perustamista, sillä se on oiva keino tehostaa koko projektin läpivientiä. Myös varsinaisen toimikunnan sisällä on hyvä päättää, kuka toimii missäkin roolissa. Jos esimerkiksi rahastonhoitajia on kaksi henkilöä, kumpi hoitaa laskujen maksun? Entä kuka pyytää tarjouspyynnöt kuljetusfirmoilta ja kuka vastaa tiedottamisesta?

Kun leirikoulun tarkka ajankohta varmistuu, kannattaa myös jo hyvissä ajoin etukäteen sopia, ketkä lähtevät leirikouluun mukaan valvojiksi. On syytä myös huomioida, että joissain leirikoulukohteissa vaaditaan aina tietty määrä aikuisia valvomaan esimerkiksi kymmentä lasta.

Selkeällä työnjaolla ehkäistään tuplatyö tai laskujen eräpäivien unohtaminen. Myös muut vanhemmat kokevat leirikouluprojektin helpompana, jos heille on selvää, kenen puoleen kääntyä mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Google Docs

leirikoulu osa 4Myyjäisten sekä muiden vastaavanlaisten tapahtumien järjestämisessä voi hyödyntää esimerkiksi ilmaista Google Docs -palvelua netissä. Sinne voi helposti luoda työlistoja sekä päivittää jokaiseen tapahtumaan omat työtehtävät, joista vanhemmat voivat sitten valita heille parhaiten sopivat työvuorot. Palveluun ei tarvitse luoda erillisiä tunnuksia kaikille vanhemmille, vaan riittää kun jakaa sähköpostilla linkin kyseiseen dokumenttiin – kaikki linkin saaneet pääsevät muokkaamaan dokumenttia.

Palvelun avulla tapahtumasta vastuussa oleva henkilö näkee reaaliajassa, miten työvuorot täyttyvät ja minne mahdollisesti tarvitaan lisäapua. Näin vältytään myös pitkiltä sähköpostiketjuilta, joita kaikki vanhemmat eivät välttämättä jaksa seurata, kun viestiketjut venyvät pakostakin pitkiksi.

Leirikoulusopimus sekä muuta huomioitavaa

Koska myös leirikoulussa vietetty aika on kouluaikaa, ovat koulun järjestyssäännöt voimassa myös koulun ulkopuolella toteutettavan opetuksen aikana.

Jotta myös kaikki oppilaat muistaisivat tämän, voi heidän kanssaan tehdä leirikoulusopimuksen (pdf).
Sopimuksen avulla laaditaan yhteiset pelisäännöt leirikoulun ajaksi. Ne voivat koskea esimerkiksi matkapuhelimien käyttöä, nukkumaanmenoaikoja, muita yleisiä käyttäytymissääntöjä sekä sopimuksen rikkomisesta koituvia rangaistuksia. Leirikoulusopimus totuttaa lapsia yhteisten pelisääntöjen laatimiseen ja noudattamiseen.

Kaikkien lasten kohdalta on tärkeää selvittää etukäteen mahdolliset lääkitykset ja ruoka-aineallergiat ynnä muut erikoisruokavaliot. Lisäksi on hyvä olla selvillä, onko oppilailla lupa osallistua kaikkeen ohjelmassa olevaan leirikoulutoimintaan, vai onko olemassa joitain rajoittavia tekijöitä (pelko korkeista paikoista tms.). Leirikouluun kannattaa ottaa mukaan myös kaikkien kotiin jäävien vanhempien yhteystiedot.

Erään monta leirikoulua kokeneen opettajan mielestä leirikouluun ei kannata lähteä alkuviikosta, ellei leirikoulu sitten kestä koko viikkoa. Loppuviikosta oppilailla ei nimittäin ole enää minkäänlaista motivaatiota palata koulun penkeille alkuviikosta vietetyn leirikoulun jälkeen – luvassa on usein vain levottomuutta ja leirikoulumuistojen kertaamista. Tämä on erittäin hyvin ymmärrettävää, moni ei sitä vain tule ajatelleeksi leirikoulua varatessa.

Ja lopuksi…

Lopuksi on syytä vielä painottaa, että leirikoulu on lasten yhteistä aikaa koulun ulkopuolella ja todennäköisesti elämys, jonka he muistavat lopun ikäänsä. Leirikoulussa koko luokka puhaltaa yhteen hiilleen ja kouluarjesta poikkeaminen tuo kaikille vaihtelua. Leirikouluun lähteminen kannattaa aina!

Tästä blogisarjan edelliseen osaan.