Leirikoulun järjestäminen – Osa 3

Leirikoulun varainhankinta on iso osa koko leirikoulun järjestämistä – ilman sitä leirikoulu jää toteuttamatta. Harmi kyllä monen vanhemman mielestä se on myös sen työläin ja ikävin vaihe.
Jaa

Leirikoulun varainhankinta on iso osa koko leirikoulun järjestämistä – ilman sitä leirikoulu jää toteuttamatta. Harmi kyllä monen vanhemman mielestä se on myös sen työläin ja ikävin vaihe. Asian voi kuitenkin nähdä myös toiselta kannalta, sillä varainhankintaan on helppo yhdistää kasvatuksellinen näkökulma.

Parhaimmillaan varainhankintakampanja voi vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja sekä opettaa reippautta, kun he ovat tekemisissä myös hieman tuntemattomampien ihmisten kanssa. Lapset myös oppivat käytännön kautta, että raha ei kasva puussa, vaan sen eteen täytyy tehdä työtä ja rahasta täytyy myös pitää hyvä huoli.

Lapsille kaikenlainen varainhankinta on useimmiten pelkästään hauskaa yhdessäoloa. Myös vanhemmille se antaa oivan mahdollisuuden tutustua toisiinsa ennen varsinaista leirikoulua. Tietyt yhteiset pelisäännöt on kuitenkin oltava, jotta kaikki sujuisi mahdollisimman jouhevasti.

Ennen ensimmäistä varainhankintakampanjaa

Heti leirikouluprosessin alkaessa luokalle kannattaa perustaa oma tili. Suosittelemme myös hankkimaan tilille verkkopankkitunnukset, sillä monet pankit veloittavat nykyisin erilaisia asiointikuluja, jos pankissa asioi paikan päällä.

Kaikki luokan kanssa leirikoulua varten kerätyt rahat on tärkeää tallettaa aina mahdollisimman pian luokan tilille. Näin verkkopankin kautta tililtä on myös helppo seurata luokan leirikoulukassan kertymistä sekä budjetin toteutumista.

Tilin perustamista varten kannattaa valita vanhempien joukosta vastuuhenkilö, joka yksin tai mieluummin yhdessä jonkun toisen henkilön kanssa huolehtii tilin hoitamisesta. Rahastonhoitajan tehtävän on oltava mahdollisimman läpinäkyvää ja heti alkuun olisikin syytä sopia, kuinka usein ja millä tarkkuudella hän tiedottaa muita vanhempia luokan rahatilanteesta.

Mahdollisia väärinkäytöksiä voi pyrkiä ehkäisemään paitsi valitsemalla kaksi rahastonhoitajaa, myös ilmoittamalla kunnan kirjanpitoon valittujen henkilöiden nimet ja yhteystiedot. Näin mahdollisen rahojen väärinkäytön tapahtuessa kunta voi viedä tapauksen oikeuteen.

Pohdittavaksi 

Leirikoulun varainhankintaa sekä rahojen käyttöä koskevat kysymykset synnyttävät todennäköisesti eniten eriäviä mielipiteitä koko leirikoulun järjestämisessä. Niiltä välttyy parhaiten, kun heti alkuvaiheessa tehdään periaatepäätökset kaikkein tärkeimmistä asioista. Tällä tavoin on olemassa valmis suunnitelma, jos kaikki ei menekään niin kuin on alun perin kaavailtu.

Leirikoulutoimikunnan kannattaa pohtia muun muassa näitä kysymyksiä:

 • Jos kaikki rahat eivät mene leirikouluun, miten käytetään ylimenevä osa?
 • Jos leirikoulu jostain syystä peruuntuu, miten jo hankitut varat jaetaan?
 • Miten toimitaan, jos jokin perhe kieltäytyy maksamasta omaa osuuttaan?
 • Miten toimitaan, jos oppilas siirtyy toiseen kouluun ennen leirikoulua, tai jos luokkaan tulee uusi oppilas kesken varainhankinnan?

Kun näihin kysymyksiin mietitään ratkaisuja, on syytä palauttaa mieleen leirikoulua säätelevät lait, joista kerrottiin blogisarjan ensimmäisessä osassa. Kaikki tehdyt päätökset on tärkeää myös kirjata ylös sekä saattaa kaikkien lasten vanhempien tietoon mahdollisimman pian.

Erilaisia tapoja kerätä varoja

Eri varainkeruun vaihtoehtoja pohtiessa ja lopullista valintaa tehdessä on tärkeää huomioida, millaisia resursseja valittu tapa vaatii sekä millainen on kampanjan odotettu tuotto suhteessa työmäärään.

On hyvä selvittää tarkemmin ainakin muutama erilainen vaihtoehto sekä vertailla niitä keskenään. Helpointa onkin jakaa tiedonhankinta varainhankinnan eri vaihtoehdoista useamman henkilön kesken, jotka sitten esittelevät ne yksityiskohtaisemmin muille. Vasta tämän jälkeen on mahdollista tehdä perusteltu päätös luokalle sopivimmasta varainhankintatavasta.

Olemme listanneet tähän erilaisia tapoja leirikoulukassan kartuttamiseen. Osa niistä on varsin tuttuja, kun taas osa hieman harvinaisempia. Silti uudetkin ideat kannattaa ottaa rohkeasti kokeiluun. Parhaaseen tulokseen päästään usein käyttämällä useampaa eri tapaa.

leirikoulu osa 3

 • Kahvilat ja myyjäiset
 • Ravintolapäivät, erilaiset kaupunginosa-tapahtumat
 • Vaalikahvila (muista pyytää lupa vaalilautakunnalta!)
 • Kortit (eri sesongit: joulu, pääsiäinen, äitienpäivä, isänpäivä…)
 • Kangaskassit luokan omalla logolla
 • Joululahjojen paketointi kauppakeskuksissa tai isoissa supermarketeissa
 • Avustusten ja apurahojen hakeminen paikallisilta yhdistyksiltä
 • Kouludiskot
 • Tuotemyynti

leirikoulu osa 3

Hyödyllistä yleistietoa varainhankinnasta löytyy puolestaan näiden linkkien takaa:

 • Suomen leirikouluyhdistyksen vinkkejä varainkeruuseen löytyy täältä
 • Pilkkosten koostama pikaopas eri varainkeruuvaihtoehdoista (pdf)

Juttusarjan ensimmäiseen osaan tästä, toiseen tästä