Leirikoulun järjestäminen – Osa 2: Leirikoulukohde

Leirikoulukohteeksi on helppo valita jokin tuttu ja turvallinen kohde, jossa on käyty ennenkin. Entä jos halutaankin kokea jotain uutta?
Jaa

Kun on aika tehdä päätös leirikoulukohteesta, toiveita on todennäköisesti yhtä monta kuin lähtijääkin. Usein päätöksentekoon vaikuttavat vahvasti esimerkiksi opettajien aikaisemmat kokemukset luokkaretkistä ja leirikouluista. Lisäksi on aina helpompi lähteä tuttuun paikkaan, joka on ehkä vuosien mittaan vakiinnuttanut asemansa koulun perinteisenä retkikohteena.

Näiden asioiden ei kuitenkaan kannattaisi antaa ohjata päätöksentekoa liikaa, sillä Suomi on leirikoulukohteita pullollaan. Kun mukaan lasketaan vielä ulkomailla sijaitsevat kohteet, mahdollisuuksia avautuukin lähestulkoon rajaton määrä. Sopivaa kohdetta miettiessä onkin erityisen tärkeää muistaa, että leirikoulun tarkoituksena on tarjota unohtumaton ja mieleenpainuva elämys nimenomaan lapsille – jotakin, mitä muistellaan vielä vuosikymmenienkin kuluttua.

Suosittelemmekin ottamaan lapset rohkeasti mukaan päätöksentekoon. Aina ei tarvitse kuunnella pelkästään opettajaa, vaan kannattaa ottaa ennakkoluulottomasti selvää myös niistä kohteista, jotka eivät ole perinteisesti kuuluneet koulun leirikoulukohteisiin.

Kuten blogisarjan ensimmäisessä osassa huomautettiin, ei myöskään kannata tyytyä siihen edullisimpaan vaihtoehtoon. Hyvin suunniteltu ja ajoissa aloitettu leirikouluprojekti mahdollistaa myös kauemmas suuntautuvat retket, koska luokalla on ollut aikaa, sekä ennen kaikkea motivaatiota tehdä varainkeruuta.

Mitä kohdevalinnassa sitten kannattaa ottaa huomioon?

Pääkriteereinä leirikoulukohteen valinnassa ovat yleensä sen etäisyys koulusta sekä tietysti leirikoulun hinta. Hinta määräytyy tarjottavan majoituksen, ruuan sekä leirikouluohjelmaan sisältyvien aktiviteettien perusteella.

On tietysti selvää, että myös lasten ikä ja muut rajoittavat tekijät tulee ottaa huomioon. Viidennen luokan syksyllä leirikouluun lähtevät lapset ovat monessa suhteessa vielä paljon pienempiä koululaisia kuin vuotta myöhemmin leirikouluun lähtevät kuudesluokkalaiset.

Useimmiten leirikouluohjelma myös painottuu liikunnallisiin ulkoilma-aktiviteetteihin. Jos luokassa on liikuntarajoitteisia lapsia, on hyvä edeltä käsin selvittää, miten tällainen on huomioitu vaihtoehtoina olevissa kohteissa.

Jos leirikoulu järjestetään talvella, mukaan otettavaan varustukseen ja vaatetukseen joutuu kiinnittämään entistä enemmän huomiota, sillä Suomen talven sääolot luovat omat haasteensa. Jos ulkoilu on sateen tai pakkasen vuoksi haasteellista, on hyvä, jos retkikohteessa on tarjolla myös sisällä tapahtuvaa toimintaa.

Leirikoulun ohjelma

Useimmat leirikouluja järjestävät tahot esittelevät omilla kotisivuillaan tarkasti tarjoamansa leirikouluohjelman. Kohteiden keskinäinen vertailu vie jonkin verran aikaa, mutta on ehdottoman tärkeää. Ainoastaan riittävästi taustatyötä tekemällä voidaan olla varmoja, että kohde sopii juuri omalle luokalle. Leirikouluja järjestäviin yrityksiin kannattaa suunnitteluvaiheessa ottaa rohkeasti yhteyttä ja kilpailuttaa niitä keskenään.

Leirikouluissa tarjottavat aktiviteetit ovat yleensä aika samankaltaisia. Vaihtelua voi tuoda kohteen maantieteellinen sijainti esimerkiksi vesistön tai retkeilyalueen läheisyydessä. Tällöin ohjelmassa painotetaan usein aktiviteetteja, joissa hyödynnetään näiden alueiden mukanaan tuomia mahdollisuuksia.

Talvisin tarjolla oleva leirikouluohjelma saattaa olla hieman rajallisempaa kuin syksyllä tai keväällä. Toisaalta esimerkiksi koiravaljakkoajelu talvisessa luonnossa on varmasti huikaiseva kokemus, jota monella lapsella ei tulisi muuten koettua.

Osa leirikoulukohteista tarjoaa myös teemaleirejä. Jos kyseessä on esimerkiksi musiikkiluokka, kannattaa tiedustella ohjelmaa, joka on musiikkipainotteinen ja siten luokalle erityisen sopiva.

Leirikoulua ei kuitenkaan kannata täyttää liiaksi ohjatulla toiminnalla. On tärkeää antaa lasten viettää aikaa myös keskenään, sillä yhteinen aika koulun ulkopuolella mahdollistaa aivan uudenlaisten ystävyyssuhteiden muodostumisen.

Kuka tekee lopullisen päätöksen?

Perusopetuslain mukaan leirikoulun aikana opettajalla on jakamaton vastuu oppilaista, vaikka mukana valvomassa olisikin myös lasten vanhempia. Vastuusta johtuen opettajalla on myös lopullinen päätäntävalta matkakohteen valinnassa sekä siihen liittyvissä järjestelyissä.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että opettajalla on oikeus turvallisuuteen vedoten kieltäytyä esimerkiksi tietyistä matkakohteista tai perua matka kokonaan, jos se hänen mielestään on liian haastava kyseessä olevalle luokalle.

Kaikkein hienointa tietysti olisi, että vanhemmat ja opettajat pääsisivät yksimielisyyteen matkakohteesta mahdollisimman helposti, lasten mielipiteitä kuunnellen.

Ja lopuksi pieni varoituksen sana: monet suosikkikohteet varataan todella aikaisin, joten kannattaa olla ajoissa liikkeellä, etteivät ne ehdi täyttyä!

Juttusarjan ensimmäiseen osaan tästä, kolmanteen tästä.