Leirikoulu

Leirikoulu on mainio tapa oppia uutta ja rakentaa ryhmähenkeä. Leirikoulun suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin tässä vinkit siihen, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon ja mistä löytyy lisää tietoa.
Jaa

Leirikoulu on mainio tapa oppia uutta, tutustua luokkakavereihin paremmin, rakentaa ryhmähenkeä ja saada ikimuistoisia kokemuksia. Leirikoulun suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, jotta on aikaa rauhassa kerätä retkikassaa ja jotta toivottu leirikoulupaikka ja -aika saadaan varattua.

Syksyn ensimmäisessä vanhempainillassa on varmasti paljon käsiteltäviä aiheita, joten leirikoulu-asioiden suunnittelua varten kannattaa varata erillinen kokous. Kokouksessa voidaan sopia työnjaosta ja kommunikoinnista sekä keskustella leirikoulukohteista ja ajankohdasta. 

Työnjako

Jottei kaikki vastuu olisi yhdellä tai kahdella aktiivisella vanhemmalla, leirikoulun suunnittelua varten kannattaa valita niin sanottu retkiryhmä. Vanhemmista valitaan rahastonhoitaja, kommunikointivastaava ja lisäksi kolme tai neljä vanhempaa, jotka vastaavat käytännön järjestelyistä, kuten eri leirikeskusten vertailusta, kuljetuksen järjestelystä ja varainkeruun koordinoinnista.

Leirikoulukohde

Leirikoulukohteita on paljon, useat leirikeskukset tarjoavat erilaisia ohjelmapaketteja, näihin kannattaa tutustua kunnolla. Myös isosisarusten ja opettajien aiemmat leirikoulukokemukset on hyvä ottaa huomioon: hyvät henkilökohtaiset suositukset ovat arvokkaampia, kuin tuntien tutkimustyö netissä.

Suunnittelussa pitää ottaa huomioon se, millainen ryhmä reissuun on lähdössä. Useat leirikeskukset tarjoavat paljon urheilullista ohjelmaa ja ulkoilua, mutta esimerkiksi musiikkiluokka voikin toivoa, että leirikoulu on musiikkipainotteinen.

Leirikeskuksia ja niiden tarjoamaa ohjelmaa voi lähteä vertailemaan esimerkiksi Suomen Nuorisokeskukset -sivuilta tai Suomen Leirikouluyhdistyksen sivuilta .

Kohteen valintaan on parasta ottaa lapset mukaan, vanhemmat voivat vaikkapa esitellä muutaman vaihtoehdon ja sitten keskustella näistä lasten kanssa, tai kartottaa ensin lasten mielipiteitä leirikouluohjelmasta ja valita paikka sen mukaan.

Leirikoulu-ajankohta

Ajankohdan valinnassa on tärkeää miettiä millaisia eri aktiviteettejä eri vuodenaikoina on tarjolla ja kuinka pitkän aikaa leirikoulussa halutaan olla. Talvileirikoulussa voidaan pulkkailla ja käydä pilkillä, syksyllä voidaan uida ja tehdä metsäretkiä. Leirikoulu voi olla vaikkapa vain yhden vuorokauden mittainen, tai sitten kokonaisen viikon. Lyhyttä leirikoulua varten ei kannata lähteä kauhean kauas, mutta viikon reissuun voidaan jo matkustaa vähän pitemmälle.

Mitä leirikoulu maksaa?

Se, mitä leirikoulu tulee maksamaan, vaihtelee paljon ja riippuu leirikoulun pituudesta, ohjelmasta, kohteesta ja matkustusetäisyydestä.

Yksi iso menoerä on leirikoulupaikkaan matkustus. Tässä voi säästää esimerkiksi lähtemällä leirikeskukseen niin lähelle, että vanhemmat voivat järjestää kimppakyytejä paikalle tai matkustus julkisilla kulkuneuvoilla onnistuu. Jos lähdetään tilauskyydillä kauemmas, ei saa unohtaa bussinvuokrausfirmojen kilpailuttamista. Lisää bussin vuokrauksesta täältä.

Myös leirikeskusten hinnoissa on eroja. Ottakaa selvää eri ohjelmista sekä hinnoista ja keskustelkaa siitä, onko luokka valmis maksamaan enemmän monipuolisesta ja erilaisesta ohjelmasta, vai halutaanko tässä säästää.

Leirikoulukeskukset vaativat mukaan tietyn määrän valvojia. Ottakaa selvää, montako valvojaa tarvitaan ja mitkä ovat lisäkustannukset heidän osaltaan. Jotkut leirikeskukset päästävät valvojat mukaan ilmaiseksi, joskus koulu maksaa reissun kahdelle opettajalle, jotta saadaan nais- ja miesvalvoja mukaan.  Selvittäkää valvojatilanne hyvissä ajoin: päättäkää kuka lähtee matkaan vai voiko esimerkiksi viikon mittaisen leirikoulun puolessa välissä vaihtaa mukana olevia vanhempia.

Leirikoulu ja varainhankinta

Toiset luokat keräävät rahaa parin vuoden ajan ja päättävät sitten, mihin kerätyllä summalla päästään, toiset päättävät kohteen ensin ja sitten rahaa kerätään tarpeen mukaan. Yleensä leirikoulu-kassa saadaan kokoon yhdistelemällä erilaisia varainhankinta menetelmiä: vanhemmat voivat maksaa osan hinnasta, osa saadaan joulumyyjäispöydästä ja osa myyntikampanjalla.

Varainhankintaa suunnitellessa pitää päättää, halutaanko tehdä paljon pieniä kampanjoita kuten mokkapalojen tai joulukorttien myyntiä vai mieluummin pari isoa tempausta kuten Pilkkoset-tuotteiden myynti tai diskon järjestäminen. Selvittäkää erilaisten tempausten työmäärä, riskit ja tuotto ja päättäkää sitten teidän ryhmälle sopivin tapa.

Kommunikointi

Niin varainhankinnassa kuin leirikoulun suunnittelussakin tehokas kommunikointi on tärkeää. Sopikaa lähetetäänkö kaikesta sähköpostia vai perustetaanko vanhemmille facebook- tai WhatsApp-ryhmä. Kaikkien ei tarvitse olla joka viestissä mukana, jos esimerkiksi yksi vanhempi ottaa vastuukseen bussi-kuljetuksen järjestelyn ja toinen leirikoulu-paikkojen vertailun, voivat he ensin raportoida matkansuunnitteluryhmälle, joka kommunikoi tärkeimmät tiedot koko luokalle.

Lapsille mukavia muistoja leirikoulusta

Leirikoulu tehdään lasten vuoksi, joten ottakaa heidät mukaan suunnitteluun ja varainkeruuseen. Lapset saavat leirikoulusta varmasti mukavia muistoja, joita voidaan vaalia leirikoulun jälkeenkin: lasten mietteistä, opettajan ottamista valokuvista ja leirikoulun aikana tehdyistä taideteoksista voidaan koota jokaiselle kuvakirja tai leirikoulun aikana jokainen voi pitää retkipäiväkirjaa. Kehitelkää erilaisia ideoita, kuinka leirikoulumuistot saadaan ikuistettua.