Hakasirkus teki huikean Pilkkoset-kampanjan

Kampanjan alussa sovittu yhteinen myyntitavoite siivitti sirkuslaisia tekemään huikean Pilkkoset-kampanjan. Myyntikampanjan tuotolla Hakasirkus hankki useita erilaisia harjoitteluvälineitä ja loppusumma käytettiin uutena kuluna tulleeseen harjoitustilan vuokraan.
Jaa
Tuotto 3000€

Vaikka Hakasirkuksen harjoitustilat ovat uudet ja muuten erittäin toimivat, sirkusharjoitteluun kaivattiin lisää paksuja alastulopatjoja. Patjoja tarvitsivat erityisesti ilma- ja trampoliiniakrobaatit sekä ristiheittoja tekevät sirkuslaiset harjoitellessaan ja esiintyessään.

Uusien patjojen hankkimiseksi Hakasirkus järjesti syksyllä 2015 varainhankintakampanjan, jonka aikana päätettiin myydä Pilkkosten tuotteita. Tiimivetäjänä ja organisaattorina toimi Marjo Löytty, yhden sirkusharrastajan äiti. Tavoitteena oli kerätä tarpeeksi varoja kahden alastulopatjan hankkimiseksi.

Tuottoa kertyi yli odotusten

Myyntikampanja oli menestys ja lopulta tuottoa kertyi reilusti yli 3000 euroa. Tavoite ylittyi siis kirkkaasti. Pilkkoset-myyntikampanjan tuotolla Hakasirkus hankki useita erilaisia harjoitteluvälineitä ja loppusumma käytettiin uutena kuluna tulleeseen harjoitustilan vuokraan. Alastulopatjoja hankittiin yhteensä kaksi, joista toinen rahoitettiin sponsorin avulla.

Yksi selkeä syy kampanjan hienolle tuotolle oli todennäköisesti se, että jokaiselle myyjälle asetettiin myyntitavoite, eli yhden sukkapaketin myyminen. Suurin osa myyjistä pääsi tavoitteeseensa ja useimmat myivät Pilkkosten tuotteita moninkertaisesti myyjäkohtaiseen tavoitteeseen nähden.

Yllättävän helppoa

”Pilkkoset-myyntikampanjaan osallistui kaiken kaikkiaan noin 200 myyjää. Myyjien suuri lukumäärä oli ilman muuta suurin haaste myyntiä organisoidessa, mutta kampanja sujui kuitenkin hienosti”, tiimivetäjä Marjo kehuu.

Hakasirkuslaiset olivatkin oikein tyytyväisiä kampanjan tuottoon ja toteutukseen ja uusi Pilkkoset-myyntikampanja on ilman muuta harkinnassa, kun varainhankintaan tulee seuraavan kerran tarvetta.

hakasirkus

HAKASIRKUS RY

Hakasirkus ry on vuonna 1993 toimintansa aloittanut nuorisosirkus, johon kuuluu tällä hetkellä noin 200 jäsentä. Alun perin sirkustoimintaa harrastettiin Hyvinkään kaupungin ylläpitämässä sirkuskerhossa, mutta nykyisin Hakasirkuksen rahoitus on harrastajien omalla vastuulla. Toimintaa rahoitetaan muun muassa harrastemaksuilla, erilaisilla avustuksilla, sponsorien tuella sekä erilaisilla tuotemyynneillä.

Hakasirkuslaiset harjoittelevat Hyvinkään Villatehtaalla sijaitsevassa liikuntatila Takomossa. Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus harjoitella useita erilaisia sirkuslajeja, kuten esimerkiksi tasapainopallon päällä ja trapetsilla taiteilua, yksipyöräisellä ajamista, jongleerausta, sekä permanto-, trampoliini-, ja pyramidiakrobatiaa. Kaikissa ryhmissä opetuksen pääpaino on akrobatiassa, sillä se luo pohjan eri sirkuslajeissa tarvittaviin taitoihin.

Kiinnostuitko? Lue lisää www.hakasirkus.fi